Remont poszycia dachowego nad prezbiterium w Bukowie


Korekta drzew na cmentarzu w Pożarzysku


Mocowanie krzyża na cmentarzu - Pożarzysko


Malowanie i sprzątanie kościoła w Bukowie


Pielgrzymka do Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej w Międzygórzu


Wyjazd do Warszawy


Wizytacja Kanoniczna 08.11.2015