Namaszczenie chorych

Św. Jakub Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15).

Co to jest sakrament namaszczenia chorych?


Sobór
Trydencki wyłożył właściwą naukę o istocie i skutkach sakramentu namaszczenia chorych. W jego dokumentach czytamy: „ Istotą jest łaska Ducha Świętego. Jego to namaszczenie usuwa winy, jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpokutowania, oraz pozostałości grzechu: przynosi ulgę
i umocnienie duszy chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże.
Chory podniesiony na duchu łatwiej znosi dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opiera się pokusom szatana... a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy”.

Kto powinien przyjąć sakrament namaszczenia?


Sakrament
namaszczenia chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się
w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament.
W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi sięto także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

Kto może udzielić sakramentu namaszczenia chorych?


Św.
Jakub Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14). Jedynie więc kapłani, tzn. biskupi i prezbiterzy (kapłani), są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych.

Jakie są skutki namaszczenia chorych?


Duch Święty, udzielony w tym sakramencie:

  • umacnia chorego,
  • obdarza go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością,
  • daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią
  • prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola.

Ponadto
wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia:
„jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów.
Jak przygotować chorego do sakramentu namaszczenia?

  1. Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem.

  2. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece.

  3. Namałym talerzyku przygotowujemy plasterek cytryny lub trochę soli oraz kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu.

  4. Ustawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło.