Narodził się Jezus Chrystus -
bądźmy weseli!


Gdy wyciągasz rękę ponad własną krzywdą i podziałami,
i gdy Twoje słowo nie chce zabijać,
i gdy masz już dość bycia człowiekowi wilkiem,
i nie potrafisz wyrzucić nikogo na bruk nienawiści,
gdy spotykasz się z przyjacielem,
i gdy wciąż zachwyca Cię zachód słońca, albo łysy księżyc,
gdy czytasz wiersze zamiast plotek,
i gdy rozśmiesza Cię czasem własne lustro,
gdy na chwilę przestajesz być racjonalnym dla Miłości,
i kiedy słuchasz zamiast pouczać,
gdy czasem zazdrościsz ptakom,
i gdy przebaczasz wbrew sprawiedliwości,
kiedy bliźnim jest ten kto potrzebuje pomocy,
i gdy starasz się nadzieją osuszyć czyjeś łzy,
kiedy pieniądze stają się środkiem a nie celem,
i gdy tańczysz bo akurat chce Ci się tańczyć,
gdy jesteś sobą nawet wbrew sobie
i gdy Bogu samemu udzielasz miejsca w swoim życiu,
a człowiekowi w swoim domu -

wtedy jest Boże Narodzenie.
Ewa Uryga 

Marana tha, przyjdź Jezu Panie!


Panie Jezu, prosimy Cię z pokorą,
byś tym razem zechciał narodzić się w naszej Parafii!
Nie będzie przy Tobie pasterzy i owiec,
nie będzie osiołka ani wołu.
Będziemy my - ludzie z Bukowa, Domanic, Pożarzyska, Dzikowej i Chwałowa!
Mężczyźni, kobiety i dzieci.
Powitamy Cię Pasterką, wyśpiewamy radosne ,,Wśród nocnej ciszy'',
podziękujemy, żeś przybył do naszej ludzkiej codzienności.
A potem zabierzemy ze sobą do domów -
żebyś już nie marzł w żłobie,
ale ogrzał się naszą miłością do siebie nawzajem,
naszą dobrocią i zrozumieniem,
przebaczeniem sobie samym i sobie nawzajem.
Przyjdź, Panie Jezu!
Czekamy!

Październik - miesiącem Różańca

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty,
dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.


Znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel bractw różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:

 1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.

 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

 5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.

 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

 7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

 8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.

 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.

 10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.

 11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.

 12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

 13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.

 14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.

 15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.


50 lat istnienia naszej Parafii


4 sierpnia 1968 roku, J.E. Ks. Abp Bolesław Kominek erygował Parafię Buków - naszą Parafię.
Mija 50 lat od tamtej chwili.

W tym czasie ochrzczonych zostało 1933 dzieci. Sakrament małżeństwa zawarły 662 pary. Do Domu Ojca odprowadziliśmy 849 osób.
Naszej codzienności towarzyszył i wstawiał się za nami nasz Patron, św. Stanisław Biskup i Męczennik.
Jeden Bóg wie, ile dobra zawdzięcza każdy z nas i  nasze rodziny dzięki Jego usilnym błaganiom przed tronem Bożym...

Nadszedł czas podziękowania.
Za każde dziecko, które przyszło na świat w naszej parafii i w sakramencie Chrztu Św. nabyło przywilej nazywania się dzieckiem Najwyższego.
Za każdą Komunię udzieloną po raz pierwszy niewinnym dzieciom.
Za każdego umocnionego bierzmowaniem, dojrzałego chrześcijanina, który pochodzi z naszej Parafii.
Za każde pobłogosławione małżeństwo.
Za każdą rodzinę.
Za każdego dziadka i bacię, którzy uczyli swoje wnuczęta pierwszego OJCZE NASZ.
Za każdą odprawioną Mszę Świętą.
Za każde spotkanie z Chrystusem w sakramencie Pokuty i Eucharystii.
Za każde dobro, jakiego doświadczyliśmy.

Za pomoc ze strony tych, którzy pomogli nam w odrestaurowaniu naszej Świątyni - życzliwych ludzi i instytucji:
 • Urzędowi Marszałkowskiemu we Wrocławiu
 • Urzędowi Gminy Żarów
 • Urzędowi Gminy Mietków
 • Firmie ROLMEX
 • Rodzinom i osobom prywatnym, dla których piękno parafialnego kościoła było równie ważne, co Ich własnego domu.


Niech dobry Bóg, w Swoim miłosierdziu, strzeże nas i nam błogosławi

na kolejne 50 lat!

Niech rozjaśni oblicze Swe nad nami i niech nas obdarzy pokojem!


Niech nasze światło jaśnieje przed ludźmi,

aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie!Zmartwychwstał Pan! Alleluja!


Niech Zmartwychwstały Pan działa cuda w sercach nas wszystkich
i każdego z osobna!
Niech Jego wyciągnęta dłoń nie pozstanie odrzucona,
a Jego przelana krew  niech będzie dla nas źródłem nieustającego miłosierdzia i umocnienia!

Radosnego Alleluja!

Wasz Proboszcz

Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Wypada ona dokładnie 46 dni przed Wielką Niedzielą i rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Jest dniem rozpoczynającym czas pokuty.

Główny obrzęd Środy Popielcowej wywodzi się z czasów starożytnych, z tradycji judaizmu, w której to Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy popiołem.

Miał to być akt najwyższej skruchy, polegający na uznaniu własnej marności w oczach Boga. Grzesznik podkreślał w ten sposób własną śmiertelność i znikomość.


Biblia podaje wiele fragmentów w których ludzie używali pyłu czy popiołu jako symbolów pokuty, żałoby (1 Księga Mojżeszowa 18.27; 2 Księga Samuela 13.19; Księga Estery 4.1; Księga Joba 2.8; Księga Daniela 9.3; Ew. Mateusza 11.21).
Zgodnie z tradycją popiół sypany na głowę i czyniony na czole znak krzyża jest symbolicznym gestem wskazującym na jedność z Jezusem Chrystusem.
Księga Objawienia 7.3; 9.4; 14.1 i 22.4 wspomina o podobnej praktyce.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje post ścisły, a więc spożycie trzech posiłków, w tym jednego do sytości. W kościołach kapłani odziani w fioletowe szaty liturgiczne, będące symbolem pokuty, odprawiają msze święte. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem. Kapłani czyniąc to, wypowiadają słowa z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub cytują słowa Ewangelii świętego Marka: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Obrzędowi towarzyszy odśpiewywanie pokutnych pieśni: „Wisi na krzyżu”, „Ludu, mój ludu” czy „Jezu Chryste, Panie miły”.

W tradycji ludowej w niektórych regionach Polski istniał również zwyczaj, zgodnie z którym w ten dzień posypywano popiołem pola, co miało zapewnić przyszły urodzaj.

Pokutowaćznaczy przemieniać się wewnętrznie, zmieniać swe poglądy
i postępowanie. Ta zmiana od „złego" do „dobrego" wymaga, jako pierwszego kroku, uświadomienia sobie tego, co w naszym postępowaniu, a stąd w nas samych, jest złego.

Jedną z form pokutnych jest uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz udział w rekolekcjach, na które serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, życząc dobrych, błogosławionych owoców przeżywania Wielkiego Postu. 

Msze Święte i nabożeństwa:

Niedziela i święta - czas zimowy
Pożarzysko – 9:00
Domanice – 10:30
Buków – 12:00
Niedziela i święta - czas letni
Pożarzysko - 8.30
Buków- 10.00
Domaniece - 11.30
W tygodniu
Domanice – 18:00 (śr.)
Pożarzysko – 18:00 (cz.)
Buków – 18:00 (pt.)
W maju i w czerwcu
Domanice – 17:00 (śr.)
Pożarzysko – 17:00 (cz.)
Buków – 18:00 (pt.)
Nabożeństwo majowe i czerwcowe
Buków – 18.00
Droga Krzyżowa
Buków - piątek
Pożarzysko - czwartek
Domanice - środa
Gorzkie Żale
w niedziele po Mszach Św.
Odwiedziny chorych
Pierwszy piątek miesiąca od 9:00
Adoracja
Pierwsza niedziela miesiąca po Mszy Św.
w poszczególnych kościołach
Spowiedź
30 minut przed Mszą Św. w tygodniu
oraz w pierwszy piątek miesiąca  
Egzorcyści diecezjalni:

1) ks. prałat Stanisław Przerada - Świdnica, poniedziałek - godz. 9.30 -12.00 (Świdnicka Kuria Biskupia, pl. Jana Pawła II)

2) ks. Wojciech Drab przyjmuje w Świdnicy i w Kłodzku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 575 884 577 (zasadniczo telefon czynny w piątki - w razie niepowodzenia proszę próbować w innym czasie)
DIECEZJALNA
SPECJALISTYCZNA
PORADNIA
RODZINNA
W ŚWIDNICY
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Dzień i godzina spotkania w Poradni Psychologicznej ustalana jest podczas rejestracji telefonicznej (tel. 661 104 707) w poniedziałki
(za wyjątkiem dni świątecznych) między godz. 20 a 21.00.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się w wyznaczonej godzinie w poniedziałki można przesłać smsa pod wskazany numer z prośbą o kontakt w sprawie wizyty w poradni.

ADRES:
Świdnica, ul. Prądzyńskiego 2
(parafia NMP Królowej Polski)

PROWADZĄCY:
 ks. dr Janusz Michalewski


UWAGA!
W LIPCU I SIERPNIU PORADNIA NIECZYNNA


Pobierz Gazetkę Parafialną Nr 4

Pobierz pliki

Pobierz Gazetkę Parafialną nr 2

Pobierz Gazetkę Parafialną nr 1